ODSZKODOWANIA KOMUNIKACYJNE

  • odszkodowania za szkody na osobie,
  • zadośćuczynienia za krzywdy spowodowane utratą najbliższych członków rodziny,
  • dochodzenie renty,
  • kompleksowa reprezentacja w toku likwidacji szkody przed zakładem ubezpieczeń,
  • dochodzenie roszczeń odszkodowawczych w sądzie,
  • reprezentowanie w sprawach karnych jako pełnomocnik pokrzywdzonych i oskarżycieli posiłkowych