POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE

  • reprezentowanie wierzycieli,
  • egzekucja z ruchomości,
  • egzekucja z nieruchomości,
  • reprezentowanie dłużników,
  • powództwa przeciwegzekucyjne