PRAWO ADMINISTRACYJNE

  • prawo budowlane,
  • zagospodarowanie przestrzenne,
  • sprawy rozgraniczeniowe nieruchomości,
  • występowanie przed organami administracji oraz sądami administracyjnymi