O nas

  • sprawy o zapłatę,
  • spory z zakresu prawa własności,
  • zniesienie współwłasności,
  • zasiedzenie nieruchomości,
  • spory z ubezpieczycielami,
  • odwołanie darowizny,
  • skarga pauliańska,
  • dochodzenie roszczeń od linii lotniczych (m.in. za opoźnienie lub odwołanie lotu),
  • szkody medyczne,
  • sporządzanie i weryfikacja umów cywilnoprawnych