PRAWO KARNE

  • występowanie w sprawach karnych jako obrońca oskarżonych, pełnomocnik pokrzywdzonych, oskarżycieli posiłkowych oraz oskarżycieli prywatnych,
  • przestępstwa karno – skarbowe,
  • wykroczenia,
  • wypadki komunikacyjne,
  • sprawy dotyczące przestępstw przeciwko mieniu,
  • obrona oskarżonych o posiadanie narkotyków i innych substancji niedozwolonych,
  • obrona kibiców sportowych,
  • występowanie w sprawach przestępstw gospodarczych