PRAWO PRACY

  • reprezentacja zarówno pracowników, jak i pracodawców w sporach dotyczących stosunku pracy,
  • wypadki przy pracy