PRAWO RODZINNE

  • rozwody i separacje,
  • podziały majątków,
  • alimenty,
  • ustanowienie rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami,
  • kontakty z dziećmi,
  • ustalenie ojcostwa,
  • pozbawienie i ograniczenie władzy rodzicielskiej,
  • adopcje