ZESPÓŁ KANCELARII

Adwokat Radosław Makowiecki

Specjalizuje się w prawie karnym, występuje jako obrońca oskarżonych w procesach karnych, a także jako pełnomocnik pokrzywdzonych i oskarżycieli posiłkowych.

Posiada duże doświadczenie w sprawach wypadków komunikacyjnych, sprawach dotyczących przestępstw przeciwko mieniu, przestępstw gospodarczych, obronie oskarżonych o posiadanie narkotyków i innych substancji niedozwolonych, a także w obronie kibiców sportowych.

Adwokat Radosław Makowiecki reprezentuje również klientów w sprawach cywilnych, w szczególności postępowaniach odszkodowawczych, w sprawach zniesienia współwłasności i podziału majątku wspólnego, a także sprawach rozwodowych i spadkowych.

Adwokat Radosław Makowiecki jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończył aplikację adwokacką w Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej. Doświadczenie zdobywał w jednej z największych kancelarii adwokackich w Kaliszu, a także podczas pracy w Sądzie Rejonowym w Kaliszu oraz w kancelarii komorniczej w Łodzi.Adwokat Izabela Makowiecka

Specjalizuje się w prawie rodzinnym, reprezentuje strony w sprawach o rozwód, dotyczących władzy rodzicielskiej i alimentów oraz adopcji.

Adwokat Izabela Makowiecka posiada również doświadczenie w prowadzeniu sporów cywilnych, w tym w sprawach odszkodowań od ubezpieczycieli związanych z wypadkami komunikacyjnymi, spraw o zapłatę, spadkowych, podziału majątku wspólnego.

Występuje w sporach dotyczących prawa pracy zarówno reprezentując pracowników, jak i pracodawców, wypadków przy pracy, a także w sprawach gospodarczych i upadłościowych, z uwzględnieniem upadłości konsumenckiej.

Adwokat Izabela Makowiecka jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończyła aplikację adwokacką w Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej. Doświadczenie zdobywała w jednej z największych kancelarii adwokackich w Kaliszu, a także podczas pracy w Sądzie Okręgowym w Kaliszu jako asystent sędziego oraz kilkuletniej praktyki w Kancelarii Radcy Prawnego.